Sinds 2006 is Raphaël Smid (1954) actief onder de naam Smid Advies.Raphael Smid
De actieve betrokkenheid met de wereld van het Militair Erfgoed startte in 2003. Reeds lang daarvoor was er al een intensieve verbondenheid met militaire geschiedenis in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Aanvankelijk voor eigen plezier en ontwikkeling werden er veel tochten opgezet om bunkers, forten en verdedigingswerken in binnen- en buitenland te bezoeken. Alle informatie en beelden die zijn verzameld tijdens deze tochten worden gepubliceerd op de website www.bunkerpictures.nl.

Gaandeweg ontstonden er contacten met andere belangstellende en activiteiten rondom het militair erfgoed. Door de diverse onderzoeken waarbij tal van historisch gelaagde locaties werden bezocht en in combinatie van de eigen levensloop (geboren in 1954) werd ook de periode van de Koude Oorlog omarmd.

Smid Advies raakte naast het WO2 onderzoek actief betrokken bij het erfgoed van de Bescherming Bevolking en de Civiele Verdediging in haar volle omvang. Als vrijwilliger ben ik ruim 13 jaar actief geweest als gids/rondleider, onderzoeker/fotograaf en als locatiemanager bij het Museum Bescherming Bevolking op de locaties Grou en Rijswijk.
Verder ben ik verbonden aan tal van overleggen, initiatieven, platforms en andere structuren om het belang van Militair Erfgoed zichtbaar, beleefbaar en in stand te doen houden.

BB Kringcommandopost Park Overvoorde Rijswijk

Smid Advies doet tevens onderzoek naar onderwerpen en objecten uit beide periodes op eigen initiatief. Het doel is zoveel mogelijk te onderzoeken, vast te leggen en zichtbaar te maken waar dat kan of nodig is.
Er zijn nog veel vragen en ook onwetendheid als het gaat om erfgoed uit met name de Koude Oorlog periode. Dit in beeld brengen en duiden draagt bij aan het behoud van dit erfgoed.