Smid Advies
Onderzoek Militair Erfgoed
Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog

Het begrip Militair Erfgoed krijgt een steeds duidelijkere positie in onze maatschappij.

Smid Advies draagt hieraan bij door zich actief met Militair Erfgoed bezig te houden doormiddel van eigen bureau- en archiefonderzoek samen met veldonderzoek.
Smid Advies voert ook onderzoek uit in opdracht van particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden.
Smid Advies draagt bij aan tal van initiatieven ter ondersteuning, ontwikkeling en het doen uitdragen van het belang van het Militair Erfgoed.

Schema Civiele VerdedingSmid Advies richt zich met name op de periode 1933 – 1945 de Tweede Wereld Oorlog, gevolgd door de Koude Oorlog 1945 – tot op heden.