Smid Advies

Adviesbureau voor ondernemers, organisaties en instellingen

Bunker Archeology & Research, is een werknaam waaronder ik mij bezig hou
met de wereld van verdedigingswerken, fortificaties en bunkers.
Het zwaartepunt ligt bij de periode 1933 – 1945, zeg de Tweede Wereld Oorlog,
gevolgd door de Koude Oorlog 1945 tot en met heden.

Management advies en begeleiding.
Klankbord voor ondernemer, organisatie en instelling.