– Smid Advies –

                                                        Adviesbureau voor ondernemers, organisaties en instellingen

Bunker Archeology & Research is een werknaam waaronder ik mij bezig hou met de wereld van verdedigingswerken, fortificaties en bunkers.
Het zwaartepunt ligt bij de periode 1933 – 1945 zeg de Tweede Wereld Oorlog, gevolgd door de Koude Oorlog 1945 tot met heden.

■ Management advies en begeleiding.
■ Logistiek advies en uitvoering.
■ Klankbord voor ondernemer.
■ Automatisering zoals pc’s, netwerken en websites.