Advisering

Advisering, is de verzamelnaam waar ik onder versta de mogelijkheden tot het uitbrengen van een advies t.a.v. een bepaalde vraag- of probleemstelling. Maar ik versta hier ook onder het begeleiden van organisaties bij het uitvoeren van een advies of een veranderingsproces. Ook het dienen als “klankbord” voor vragen, ideeën of problemen die zich in of rond een organisatie manifesteren behoort tot de mogelijkheden.

Kortom vele vormen en manieren van aanpak zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag, financiën en mogelijkheden.

Ervaringsgebieden zijn:

  • Management
  • Productie-processen
  • Logistieke-processen
  • Inkoop goederen/diensten
  • Facilitaire-processen
  • Organisatiestructuren
  • ISO-certificering
  • Besturen van Stichtingen en Verenigingen